Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


X Jubileuszowa Chrzanowska Wiosna Artystyczna im. Aliny Szczupider pod nazwą “A w sercu ciągle maj…”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie oraz Głos Seniora serdecznie zapraszają na X Jubileuszową Chrzanowską Wiosnę Artystyczną im. Aliny Szczupider pod nazwą “A w sercu ciągle maj…”.

Impreza organizowana jest przez UTW w Chrzanowie już po raz dziesiąty.
Swoją działalność artystyczną (chóry, zespoły wokalne, kabarety, teatry, zespoły taneczne) co roku prezentują  Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Imprezie przyświeca piękny cel: aktywność artystyczna Seniorów, integracja, wymiana doświadczeń, pożyteczne spędzanie wolnego czasu i wspaniała zabawa!

Jubileuszowa Chrzanowska Wiosna Artystyczna będzie miała charakter prezentacji artystycznej Uniwersytetów, które były laureatami poszczególnych spotkań w ciągu 10 lat!

Wystąpią one z programem przygotowanym specjalnie na tę okazję podczas koncertu laureatów pod nazwą „10 Radosnych Wiosen w Jesieni Życia”, który odbędzie się w sali teatralnej MOKSiR, o godz. 10.00

Po koncercie dla uczestników wydarzenia oraz mieszkańców odbędzie się festyn w pasażu za budynkiem MOKSiR.

Podczas festynu:

  • wyśmienita zabawa z DJ
  • prezentacja „Miejsc Przyjaznych Seniorom”
  • niespodzianki jubileuszowe