TELEFON ALARMOWY – 112
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997


Telefoniczna Informacja Pacjenta
tel. 800 190 590


Infolinia Konsumencka
tel. 801 440 220, 22 290 89 16

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 712 10 14, 32 712 10 16
e-mail: prk@powiat-chrzanowski.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
tel. 800 676 676

System Zastrzegania Kart Płatniczych
tel. 828 828 828

Pomoc Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 801 120 002

Telefon zaufania dla osób starszych
tel. 22 635 09 54

Całodobowy dyżur personelu lekarsko-pielęgniarskiego
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów
tel. 32 624 76 30