2019-12-17

Konferencja podsumowująca projekt „Przestrzeń dla seniora 2.0”

W dniach 11 – 12 grudnia 2019r odbyła się . w Krakowie konferencja podsumowująca projekt „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego realizatorem była Fundacji Mapa Pasji. Babicka Rada Seniorów również była beneficjentem tego Projektu, dlatego zaznaczyliśmy swój udział w Konferencji w osobach: Anna Piasecka, Stefania Bębenek i Zofia Górecka. Podczas konferencji […]
2019-10-23

Wizyta studyjna GRS

W dniach 14-16 października 2019 r. członkowie Rady Seniorów Gminy Babice uczestniczyli w wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu „Gminne Centrum Usług Senioralnych III” mającej na celu wymianę doświadczeń i wiedzy nt funkcjonowania, źródeł finansowania oraz prowadzonych działań przez Rady Seniorów działające na terenie Małopolski. W trakcie tych 3 dni […]
2019-05-27

Relacja z Małopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych

Dnia 13 maja odbyła się Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych: „O bezpieczeństwie osób starszych w Małopolsce. Edukacja dla bezpieczeństwa”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i miało miejsce w Krakowie. Otworzyła je Pani Prezes Wiesława Borczyk oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech. Na […]
2019-05-20

Babicka Rada Seniorów zaangażowana w Przestrzeń dla Seniorów 2.0

Gminna Rada Seniorów w Babicach została zaproszona do projektu „Przestrzeń dla seniorów 2.0”, którego realizatorem jest Fundacja Mapa Pasji. Projekt realizowany jest poprzez 3 działania, skierowane do seniorów 60+, a szczególnie do Gminnych Rad Seniorów. Babicka Rada Seniorów, zadeklarowała udział w 3-ch działaniach: Przestrzenie publiczne przyjazne dla seniorów – planowanie […]
2019-04-01

Przestrzeń dla seniorów

Ogólnopolska Konferencja „Przestrzeń dla seniorów” odbyła się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 r. w Krakowie w Hotelu „Sympozjum”. Fundacja  Mapa Pasji zaprosiła  seniorów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych wspierających seniorów na ogólnopolską konferencję pt. „Przestrzeń dla seniorów”. Konferencja była okazją do podsumowania rezultatów projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” […]
2019-04-01

IV posiedzenie GRS

W dniu 19.11.2018r. odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Tematem głównym posiedzenia, było sprawozdanie z wykonania działań podjętych podczas szkolenia Rady Seniorów. Członkom Rady przedstawiono również propozycję udziału w: projekcie „Pociąg do tradycji” realizowanego przez MBP w Chrzanowie, akcjach: „Szlachetna paczka”, „Dar serca”. Rada podjęła uchwalę o ustanowieniu Babickiego […]
2019-04-01

8 października 2018 roku w Krakowie odbył się III Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

8 października 2018 roku w Krakowie odbył się III Małopolski Kongresie Srebrnej Gospodarki organizowany przez Województwo Małopolskie w celu podjęcia współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w sprawie zmian związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Tematem tegorocznego spotkania była opieka medyczna i społeczna nad osobą starszą. W wydarzeniu […]
2019-04-01

Działalność Rady

Członkowie nowo utworzonej w 2017 r. Gminnej Rady Seniorów by móc sprawnie i efektywnie wypełniać swoje funkcje w tym zakresie zostali przeszkoleni z zakresu realizacji inicjatyw senioralnych zwiększających dostęp seniorów do usług społecznych oraz z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania tych inicjatyw. Program szkolenia obejmował: -diagnoza lokalna podstawą do opracowania inicjatyw […]
2019-04-01

Relacja z II Kongresu Rad Seniorów

II Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 07.03.2018r. W dniu 07 marca 2018 r. odbył się w Krakowie II Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, którego organizatorami byli: Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Prezydent Miasta Krakowa oraz organizacje senioralne i środowiska zajmujące się sprawami osób starszych. Spotkanie […]
2019-04-01

Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Babicach

W Gminie Babice w okresie od września do grudnia 2016 roku realizowany był projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Z inicjatywy seniorów Gminy Babice uczestniczących w projekcie w dniu 08 grudnia 2016 roku Rada […]