Relacja z Małopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych