Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

Read more

Przedmioty Ortopedyczne

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, gdy dochód tych

Read more

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są rehabilitacją połączoną z elementami wypoczynku, mają na celu przede wszystkim poprawę ogólnej sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i

Read more