Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych