2019-04-01

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gmina Babice realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym Pomoc w ramach programu kierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskiego dochodu nie są w stanie zapewnić sobie posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających […]
2019-04-01

Pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania. Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. „Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: Niepełnosprawnemu dziecku Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia Jeżeli […]