Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Wizyta studyjna GRS

W dniach 14-16 października 2019 r. członkowie Rady Seniorów Gminy Babice uczestniczyli w wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych III” mającej na celu wymianę doświadczeń i wiedzy nt funkcjonowania, źródeł finansowania oraz prowadzonych działań przez Rady Seniorów działające na terenie Małopolski.

W trakcie tych 3 dni nasi Radni – Seniorzy spotkali się z przedstawicielami samorządu oraz Gminnych Rad Seniorów działającymi w Zabierzowie, Miechowie, Niepołomicach oraz Gorlicach. W drugim dniu wizyty uczestniczyli również w forum “Rada na Rady Seniorów” realizowanym w ramach inicjatywy senioralnej projektu “Wsparcie dialogu obywatelskiego przez Małopolską Sieć Rad Seniorów”, którego realizatorem jest Fundacja MiLA. Podczas forum delegaci rad seniorów zrzeszonych w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów (Zielonki, Lanckorona, Michałowice, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca) przedstawiali dobre praktyki i korzyści płynące z posiadania rady w swojej gminie/mieście. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Trzeci dzień wizyty oprócz spotkania z przedstawicielem Gorlickiej Rady Seniorów zaowocował również udziałem w Międzynarodowej Spartakiadzie Seniorów w Gorlicach. Wizyta była również okazją do wymiany doświadczeń nt funkcjonowania Klubów Senior+ w odwiedzonych gminach.

Dziękujemy samorządom oraz Radom Seniorów za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami płynącymi z prowadzonej polityki senioralnej w danym mieści/gminie oraz za miłe przyjęcie.