Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Warsztaty z obsługi komputerów dla seniorów (ukończony 60 r.ż.) z terenu gminy Babice

21 maja br o godz. 15.30 ruszają warsztaty komputerowe w Zespole Szkół w Babicach.

Zapisy:

  • 06, 13, 20 maja br (poniedziałek) w godz. 15.00-16.30 w GCUS w budynku Domu Kultury w Olszynach
  • 10, 17 maja br (piątek) w godz. 09.30-11.00 w GCUS w budynku Domu Kultury w Olszynach
  • 08, 15, maja br (środa) w godz. 15.00 – 16.00 w GCUS w budynku Urzędu Gminy w Babicach, pok. nr. 2
  • 10, 17 maja br (piątek) w godz. 15.00 – 16.00 w GCUS w budynku Urzędu Gminy w Babicach, pok. nr. 2

Do pobrania:

Liczba miejsc ograniczona!