Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


V Forum Seniora w Krakowie

“Dziennik Polski” zaprasza na V Forum Seniora w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10 w Audytorium Maximum UJ. Podczas wiosennej edycji Forum tematem przewodnim będzie „Senior wiecznie młody”, czyli to jak dobre samopoczucie (także emocjonalne) wpływa na nasze zdrowie. Wraz z ekspertami porozmawiamy m.in. o potrzebach i emocjach osób starszych, dbaniu o odporność, a także zapobieganiu chorobom kręgosłupa.
Na konferencję wymagana jest rejestracja telefoniczna: 12 688 84 25 (od 4.03 w godz. 10-15) lub elektroniczna na adres mailowy: marta.sobolewska@polskapress.pl. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.