Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Relacja z Małopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych

Dnia 13 maja odbyła się Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych: „O bezpieczeństwie osób starszych w Małopolsce. Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i miało miejsce w Krakowie.

Otworzyła je Pani Prezes Wiesława Borczyk oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech.

Na konferencji obecni byli  również przedstawiciele wojewódzkich służb i inspekcji: Policji, Straży Pożarnych, Sanepidu i Inspekcji Farmaceutycznej, a także przedstawiciele Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora – Łukasz Salwarowski opowiedział o kampanii społecznej „Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji!„, której celem jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta oraz manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa.

W Konferencji tej wziął również  udział p. Franciszek Ciura – członek Gminnej Rady Seniorów w Babicach.

Zdjęcie pochodzi z www.malopolska.pl