Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Niezbędnik Seniora

Akcja #Niezbędnik Seniora to wspólna akcja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Głosu Seniora skierowana do osób starszych. Celem akcji jest popularyzacja wśród seniorów wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i ograniczeniach wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa.

Pod hasztagiem #NiezbędnikSeniora Ministerstwo we współpracy z Głosem Seniora będzie publikować w mediach społecznościowych treści przydatne dla osób starszych. Będą to informacje praktyczne, dotyczące np. wypłat rent i emerytur, informacje na temat orzecznictwa i świadczeń dla osób niepełnosprawnych. W trosce o kondycję psychiczną i emocjonalną seniorów, publikowane będą również materiały, dzięki którym osoba starsza będzie mogła przeprowadzić trening pamięci, czy poćwiczyć fizycznie w domu.

Poniżej zamieszczamy plakat, który powstał we współpracy MRPiPS, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głosu Seniora. Plakat ten zawiera informacje skierowane do seniorów dotyczące rozszerzonych zasad bezpieczeństwa podczas epidemii. Znajdują się w nim również porady, w jaki sposób osoba starsza może dbać o swoją higienę, dobry nastrój i sprawność fizyczną. W treści plakatu znajduje się specjalne pole przeznaczone do wpisania niezbędnych informacji na temat swojego stanu zdrowia czy kontaktów do osób najbliższych, który po wydrukowaniu i uzupełnieniu można zawiesić w widocznym miejscu.