Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Nabór wniosków w ramach programu Generacja 5.0

Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20.000 mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2019 r.

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Więcej: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-5-0/