Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


II Babickie Forum Seniorów

Radosna i pełna różnorodnych pasji może być “jesień życia”, co pokazali seniorzy naszej Gminy podczas II Babickiego Forum Seniorów, które odbyło się 28 stycznia br. w Zespole Szkół w Babicach. Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie m.in. przedstawiciele Rad Seniorów z gmin: Niepołomice, Miechów oraz Zabierzów. W Forum wzięło udział ok. 110 seniorów z gminy Babice.

Organizatorem Forum była Rada Seniorów Gminy Babice.

Działanie współfinansowane było w ramach Klubu Senior+ w Olszynach prowadzonego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Rządowego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.