Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Historia Żółtej Ciżemki – spektakl teatralny

Na spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego TRADYCJA z Okleśnej zapraszamy 16 października 2019 r. o godz. 16:00. Miejsce: sala teatralne MOKSiR Chrzanów.

Wstęp: datki.

Reżyseria: Marcin Kobierski