Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Granty na aktywizację seniorów

Trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu pn. „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.
Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.
Konkurs jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.
Ostateczne terminy składania wniosków:
  • 5 października 2021,
  • 15 grudnia 2021,
  • 15 kwietnia 2022,
  • 15 października 2023.