Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Dobiegł końca projekt “Kwiatowa Jesień Życia”

28 czerwca br. wieczorem poezji “Kwiaty dla Seniora” w romantycznym nastroju, w otoczeniu kwiatów i świec zakończyła się realizacja projektu “Kwiatowa Jesień Życia”. Uczestniczki warsztatów przygotowały i przedstawiły poezję kwiatową, również lokalnych autorów. Spotkanie odbyło się przy własnoręcznie wykonanych
przez uczestniczki ciastach, gdzie nie brakło również kwiatowych akcentów.
Projekt realizowany był w okresie od marca do czerwca br., a jego tematem przewodnim były kwiaty. W ramach projektu zrealizowano 10 warsztatów, w tym warsztaty florystyczne, rękodzielnicze oraz kulinarne. W czerwcu br. 35 osób w wieku 50+ uczestniczyło w wyjeździe do teatru Bagatela w Krakowie.
Działania projektu przyniosły wiele pozytywnych wrażeń jego uczestniczkom, pozwoliły na rozwój nowych umiejętności i wzmocniły wiarę we własne możliwości.
Projekt dofinansowany był przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0.
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” we współpracy z Gminą Babice.