Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Biesiada Patriotyczna w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych III”

Biesiada Patriotyczna realizowana jest w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych III”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020