Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Wolontariat 60+

Nasi seniorzy – wolontariusze oprócz warsztatów dla najmłodszych, estetyki wsi dbają również o dostęp do kultury, również tej “wysokiej” mieszkańców

Read more