Spoty kampanii „Bezpieczny senior. Stop manipulacji, nie daj się oszukać”