Warsztaty z obsługi komputerów dla seniorów (ukończony 60 r.ż.) z terenu gminy Babice