Uniwersytet Trzeciego Wieku w Libiążu – początek zapisów na II semestr