Mikołajkowy wyjazd sportowo – rekreacyjno – profilaktyczny do Kopalni Soli w Bochni