Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Zabawa Letnia – Pożegnanie Lata

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie zaprasza na Zabawę Letnią – Pożegnanie Lata.

28.09.2019 r. godz. 15.00 Restauracja “Pod Jesionem” w Chrzanowie.

Koszt: 42 zł – członkowie, 47 zł – sympatycy.

W cenie: 2 dania gorące, napoje zimne i gorące, ciasto, zimna płyta, orkiestra.

Zapisy w Biurze w Chrzanowie ul. Sokoła 24, pok. 109.