Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Tu rządzą kwiaty!

Kwiatowym szlakiem przez Zalipie, Ostrów i Przeciszów podróżowali seniorzy gminy Babice w ramach realizowanego projektu “Jesień usłana kwiatami” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” we współpracy z gminą Babice.