Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Pasje seniorów

W Mętkowie oraz w Zagórzu odbyły się warsztaty rękodzieła realizowane w ramach projektu „Gminne Centrum Usług Senioralnych III”.
Prowadzącymi warsztaty szydełkowe oraz kwiatów z krepiny były same seniorki z terenu gminy Babice.
Pani Jadwiga w ramach wolontariatu w Mętkowie uczyła wykonywać własnoręcznie torebki, natomiast Pani Janina tworzyła wraz z seniorkami z Zagórza piękne krepinowe kwiaty.
Materiały na warsztaty zostały zakupione w ramach w/w Projektu.
Dziękujemy Pani Jadwidze oraz Pani Janince za poświęcony czas i chęć dzielenia się swoimi pasjami.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” w partnerstwie z gminą Babice.