Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Normy najważniejszych dla seniora badań diagnostycznych

BMI (współczynnik masy ciała, który można obliczyć korzystając z wzoru:
2 BMI = [masa ciała (kg)] / [wzrost (m)] ) norma – 18,5 – 24,9.
Ciśnienie tętnicze krwi – norma od 120/80 mmHg 140/90
Glukoza, norma dla poziomu cukru we krwi na czczo to 80-100 mg/dl
TSH, czyli hormon tarczycy – norma 0,4-4,0 mlU/l