Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Mętków stawia na rekreację dla seniorów

W ramach realizowanej inicjatywy “Rekreacja dla Seniora” 4 osobowa grupa seniorek z Mętkowa w dniu 25 lipca 2018 r. zorganizowała wyjazd do Kopalni Soli „Wieliczka” dla 35 seniorów z terenu Gminy Babice. Seniorzy wraz z przewodnikiem zwiedzili najważniejsze obiekty kopalni Soli. Następnie po zwiedzeniu Kopalni wzięli udział w seansie filmowym „ Zimna Wojna” w kinie w Krakowie. Udział seniorów w seansie kinowym z wykorzystaniem nowych technologii, pozwolił na spędzenie czasu w tej formie po kilku, a czasem i kilkudziesięciu latach. Seniorzy spędzili ten dzień w sposób inny niż zazwyczaj, pozwalający na relaks, poznanie urokliwych i niezwykłych miejsc na terenie naszego kraju, których często nie mieli okazji zwiedzić.
Drugim elementem inicjatywy będzie utworzenie na terenie miejscowości Mętków „Skwerku Seniora”, na potrzeby którego zakupione zostały i  usytuowane 2 ławeczki w sąsiedztwie boiska oraz siłowni zewnętrznej w Mętkowie. Zakupione ławki pozwolą seniorom na odpoczynek w trakcie ćwiczeń, jak również w trakcie spacerów. Pozwolą im również na wspólne spędzanie czasu przy wspólnym ognisku/grillu. Z okazji otwarcia „Skwerku Seniora” zorganizowane zostanie ognisko/grill  dla seniorów z terenu gminy Babice.
Zrealizowane działania pozwalają na zwiększenie oferty rekreacyjnej dla seniorów z terenu Gminy Babice. Zarówno wyjazd, jak i utworzenie “Skwerku Seniora” pozwoli na zawężenie więzi wewnątrzpokoleniowych i międzypokoleniowych oraz ich dalsze rozwijanie.
Wycieczka została zorganizowana przez 4 osobową grupę seniorek z Mętkowa w składzie: Józefa Wierzba, Jadwiga Kusior, Halina Sędzielarz, Natalia Olszowik, a sfinansowana w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.