Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Konferencja “Przestrzeń dla seniorów”

Fundacja Mapa Pasji zaprasza seniorów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych wspierających seniorów na ogólnopolską konferencję pt. “Przestrzeń dla seniorów”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 grudnia br.

Konferencja będzie okazją do podsumowania rezultatów projektu pt. “Przestrzeń dla seniorów” oraz do dyskusji na temat:

  • włączania seniorów do dialogu na poziomie samorządów za pomocą gminnych rad seniorów,
  • dostosowywania przestrzeni publicznych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
  • tworzenia i dostosowywania istniejącej oferty turystycznej (w tym questów) do potrzeb seniorów.

Będzie to również okazja do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnych inspiracji, prezentacji działań artystycznych i innych osiągnięć.

Rejestracja do 27 listopada 2018 r. pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsRi6jZQm9bnt8FxFCK0me9FGCuH14s2q74YGXbNaXElNTQ/viewform?fbclid=IwAR2skn_NO_M1wxD9cZnbmK99MuDnHAdbN76MCQw6-MMDMC0fDCGrtNJPbNw