Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Konferencja podsumowująca projekt „Przestrzeń dla seniora 2.0”

W dniach 11 – 12 grudnia 2019r odbyła się . w Krakowie konferencja podsumowująca projekt „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego realizatorem była Fundacji Mapa Pasji. Babicka Rada Seniorów również była beneficjentem tego Projektu, dlatego zaznaczyliśmy swój udział w Konferencji w osobach: Anna Piasecka, Stefania Bębenek i Zofia Górecka. Podczas konferencji ponad 110 seniorów z całej Polski wymieniło się doświadczeniami w kreowaniu lepszej przestrzeni dla seniorów.

Byli to przedstawiciele różnych ugrupowań senioralnych np.: Rad Seniorów, UTW, stowarzyszeń itp., którzy realizowali projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”. Organizatorzy przygotowali bogaty 2-dniowy program podsumowujący. Uczestnicy relacjonowali przebieg działań, realizowanych na ich terenie. Warsztaty tematyczne (do wyboru) skupiały grupy seniorów, którzy chcieli poszerzyć wiedzę nt.: gminnych rad seniorów – doświadczenia i wyzwania, projektowanie przestrzeni publicznych – wskazówki architekta – diagnoza potrzeb seniorów – jak ją zrobić krok po kroku. Dużym zainteresowaniem cieszył się przegląd artystyczny seniorów, na którym można było pokazać swoje pasje: zamiłowania do malowania, śpiewu, tańca, pisania, fotografii itp. Seniorki pochwaliły się także rękodziełem m.in.( robótkami ręcznymi – szydełkowaniem, haftem), przeważał motyw świąteczny. Odbyła się także gra terenowa z zagadkami i skarbem (quest). Uczestnicy Konferencji (seniorzy), to ludzie na emeryturze, ludzie z pasją, zaangażowani w prace na rzecz społeczności lokalnych.

Sporz. Z. Górecka

Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni