Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


IV posiedzenie GRS

W dniu 19.11.2018r. odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.

Tematem głównym posiedzenia, było sprawozdanie z wykonania działań podjętych podczas szkolenia Rady Seniorów.
Członkom Rady przedstawiono również propozycję udziału w: projekcie “Pociąg do tradycji” realizowanego przez MBP w Chrzanowie, akcjach: “Szlachetna paczka”, “Dar serca”. Rada podjęła uchwalę o ustanowieniu Babickiego Forum Seniora, na którym zaprezentowane i docenione zostaną działania seniorów na rzecz społeczności lokalnej.