Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

Już we wrześniu IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
15 września już po raz czwarty Stowarzyszenie MANKO  ̶  Głos Seniora organizuje Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. W programie wydarzenia m.in. parada seniorów, która przejdzie ulicami miasta z Rynku Głównego do kina Kijów.Centrum.
Już we wrześniu IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie.

W kinie seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań lekarskich i wykładów z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa oraz aktywizacji społecznej w lokalnych środowiskach. Zwieńczeniem wydarzenia będzie międzypokoleniowa potańcówka.
Organizatorzy zapraszają seniorów, a także wszystkie osoby działające na rzecz poprawy warunków życia osób po 60. roku życia, w tym przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, a także władz samorządowych.
Celem wydarzenia jest aktywizacja i edukacja osób starszych w zakresie profilaktyki zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja Ogólnopolskich Senioraliów w szczególności skierowana jest do seniorów niezrzeszonych  ̶  osób nienależących i niedziałających w organizacji seniorskiej, którzy niejednokrotnie pozostają wykluczeni społecznie.
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.