Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


INFORMATOR SENIORA

Zapraszamy seniorów z terenu Gminy Babice do Gminnego Centrum Usług Senioralnych po odbiór bezpłatnych egzemplarzy INFORMATORÓW SENIORA.