Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Informator “Bezpieczny senior w dobie COViD-19”

Praktyczne informacje nt COViD-19, środków ochrony przed koronawirusem, zasad funkcjonowania w czasie pandemii, koniecznych środkach bezpieczeństwa znajdziecie w wydanym w ramach projektu “Bezpieczny senior i przedszkolak w gminie Babice” informatorze “Bezpieczny senior w dobie COViD-19”. Informator w formie papierowej znajdziecie w lokalnych sklepach – bezpłatnie!