Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


I Wyjazd do Warszawy

W dniach 14-16 lipca br. 35 seniorów uczestniczyło w 3 dniowym wyjeździe do Warszawy. Wyjazd realizowany był w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.