Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Gmina Babice obfituje w wyjątkowych seniorów!

08 października 2017 r. honorowe wyróżnienie w plebiscycie „Poza stereotypem – Senior Roku” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzymała z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka Pani Władysława Macuda z Zagórza – założycielka Stowarzyszenia „Wesoła Jesień”, które obecnie zrzesza 75 osób z gminy Babice, aktywnie działająca na rzecz innych seniorów, nakłaniająca ich do aktywności i zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej.
To druga nagrodzona w tym plebiscycie osoba z terenu gminy Babice. Tytuł Seniora Roku 2016 w tym samym plebiscycie organizowanym w 2017 r. przypadł Panu Zenonowi Kędziora z Babic.
Wyjątkowej Seniorce gratulujemy wyróżnienia!

Wykorzystano zdjęcie ze strony www.malopolska.pl