Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Działalność Rady

Członkowie nowo utworzonej w 2017 r. Gminnej Rady Seniorów by móc sprawnie i efektywnie wypełniać swoje funkcje w tym zakresie zostali przeszkoleni z zakresu realizacji inicjatyw senioralnych zwiększających dostęp seniorów do usług społecznych oraz z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania tych inicjatyw. Program szkolenia obejmował: -diagnoza lokalna podstawą do opracowania inicjatyw lokalnych, -źródła finansowania inicjatyw lokalnych, w tym działań na rzecz seniorów, -wypracowywanie pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych zwiększających dostęp seniorów do usług społecznych, -komunikacja i podział zadań w realizacji inicjatyw lokalnych. Realizacja działania pozwoliła na trwałe wyposażenie rw niezbędną wiedzę potrzebną do prawidłowej i efektywnej realizacji zadań przez Radnych Gminnej Rady Seniorów.