Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Bezpłatny poradnik „Opiekun szyty na miarę”

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci zaprasza do zgłoszenia się po BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę”.

Podręcznik ten jest zwieńczeniem 10-letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym, grupowym oraz z członkami ich rodzin.

Intencją autorek jest dostarczenie Opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za przykłady / wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych. Poradnik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Poradnik będzie dystrybuowany bezpłatnie w grudniu 2019 roku.

Poradnik zamówić można poprzez: https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika