Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


IV posiedzenie GRS

W dniu 19.11.2018r. odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Tematem głównym posiedzenia, było sprawozdanie z wykonania działań podjętych podczas

Read more