Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Wyjazd do Inwałdu i Wadowic

Wyjazd do Inwałdu i Wadowic dla 35 seniorów z terenu gminy Babice zorganizowała Rada Seniorów Gminy Babice w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych III” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” w partnerstwie z gminą Babice.