Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


W Klubie Senior+ się dzieje!

W Gminnym Klubie Senior+ w Olszynach, są kontynuowane zajęcia o różnej tematyce.
Odbywają się zajęcia kulinarne, gimnastyka rehabilitacyjna,warsztaty rękodzielnicze, samopomocowe, spotkania edukacyjne.
Członkowie Klubu realizują również inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej międzypokoleniowe i dla seniorów 60+.
Zwiedzili Muzeum J. Mehoffera w Krakowie.
Pożegnali lato, witali jesień: “Nie żałujmy lata, bo przyszła jesień, równie piękna i w kolory bogata”.
Na Klubowy Dzień Seniora Klubowicze przygotowali także mini spektakl pt.”Wzorowa szkoła, z dużą dawką humoru.

Zdjęcia z Klubu Senior +: