Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Tradycja Majówek kontynuowana przez seniorów z Olszyn

Majowe śpiewanie przy kapliczkach.

W Olszynach, tradycja śpiewania pieśni maryjnych w maju, utrzymuje się od pokoleń.

Śpiewały nasze prababcie, babcie, mamy i my pielęgnujemy ten piękny zwyczaj.

Obecnie, w majowe, pachnące świeżą zielenią wieczory, przy trzech kapliczkach, zbierają się przeważnie kobiety. Przy jednej z nich, wykonanej na zajęciach zdalnych Klubu podczas pandemii, gromadzą się m.in. członkinie Klubu Senior+ .

Rozbrzmiewają piękne pieśni sławiące Maryję i miesiąc maj: starsze, np.: “Cześć Maryi…”, “Pieśnią wesela witajmy…”,”Śpiewa mi słowiczek…”,i nowe, np. “Zaufaj bez reszty Maryi …” oraz Litania Loretańska, przy wtórze ptasich treli.

A na dobranoc, gdy ptaszki w zaroślach układają się do snu: “Zapada zmrok, już świat ukołysany…”

Tradycjo, zostań z nami…