Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Szczepienia przeciwko COViD-19

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na terenie gminy Babice można zaszczepić się przeciw COViD19 w:
– NZOZ “CENTRUM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA” SŁAWOMIR KADŁUCZKA, Babice, ul. dr. Jana Gołąba 1, 32 – 551 Babice
– NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO JOLANTA PLUSZYŃSKA, ul. Jana Pawła II 16, Jankowice, 32-551 Babice

Szczepienie społeczeństwa odbywa się etapami.

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej.
Wyklucza się prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady!

Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki jednodawkowej.
Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki.

Obecnie realizowany jest etap 0, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap I obejmuje: pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczycieli.

W ramach etapu II szczepionki mają dostać: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Z kolei w ramach etapu III – przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pozostała część populacji.

Na szczepienia można się zapisywać poprzez infolinię 989, w swojej przychodni lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje, a także w Narodowym_Programie_Szczepień.pdf.

(oprac. na podstawie Narodowego Programu Szczepień)

Pliki do pobrania: