Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Styczniowe aktywności w Klubie Senior+ w Olszynach

Po świątecznym wypoczynku, od początku nowego roku, Klub Senior + w Olszynach kontynuuje działalność.
Uczestnicy złożyli stosowne dokumenty na nowy rok kalendarzowy.Każdy uczestnik podpisał deklarację uczestnictwa i zapoznał się z Regulaminem.
Wzorem ubiegłego roku, odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą.W styczniu, ponadto odbyły się zajęcia z psychologiem, prowadzone były warsztaty rękodzieła.
Na warsztatach seniorzy wykonali papierową wiklinę, a następnie wyplatali koszyczki.
Odbywały się także zajęcia w grupach: taneczne i teatralne (samopomocowe).
Z uwagi na okres kolędowy, rozbrzmiewały w Klubie kolędy i pastorałki.
Klub Senior+ był również współorganizatorem spotkania integracyjnego, tj. II Babickiego Forum Seniorów, którego organizatorem była Gminna Rada Seniorów w Babicach przy wsparciu Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sporz. Z.G.