Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Seniorzy z Zagórza na góralską nutę

21 sierpnia 2018 r. grupa 35 seniorów z Zagórza brała udział w wycieczce do Wisły. Program zwiedzania obejmował m.in.: wizytę w Muzeum Beskidzkim, zwiedzanie Wisły i okolic ciuchcią turystyczną, wizytę pod skocznią narciarską. Po zwiedzaniu na uczestników wycieczki czekał obiad, a po nim góralski program artystyczny.
Wycieczka została zorganizowana przez grupę inicjatywą seniorek w składzie: Alicja Pędrys, Maria Likus, Władysława Macuda, Władysława Węgorek w ramach inicjatywy “Na góralską nutę” realizowaną w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.
Poniżej relacja fotograficzna z wycieczki.