Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Seniorzy z Zagórza na beskidzkim szlaku!

Pierwsza inicjatywa seniorów na rzecz seniorów z gminy Babice zrealizowana. 26 czerwca br. czteroosobowa grupa seniorek w składzie:

  • Alicja Pędrys w roli lidera
  • Maria Likus
  • Irena Likus
  • Grażyna Kurzawa

zorganizowała dla 30 seniorów wyjazd krajoznawczo-integracyjny na Ziemię Żywiecką.
Wyjazd zrealizowano w ramach inicjatywy “Beskidzkim Szlakiem” dofinansowanej w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych III” ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2019).

Poniżej relacja fotograficzna z tej inicjatywy.