Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Seniorzy gminy Babice w stolicy i nie tylko

W dniach 27-29 lipca br 50 seniorów z terenu gminy Babice uczestniczyło w wycieczce. Trasa wyjazdu wiodła przez niezwykłe ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Sandomierz aż do Warszawy.
Wyjazd realizowany w ramach projektu “Gminne Centrum Usług Senioralnych II” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” w partnerstwie z Gminą Babice.

Poniżej relacja fotograficzna z wyjazdu.