Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Ruszyło szkolenie opiekun osoby starszej

13 seniorów z terenu Gminy Babice rozpoczęło szkolenie z zakresu opieki nad osobą starszą. Nabyta wiedza i umiejętności z tego zakresu mają na celu pomóc im w prawidłowym wypełnianiu obowiązków wolontariusza-opiekuna osoby starszej. Od lipca br. uczestnicy szkoleń obejmą opieką 1 osobę w wieku powyżej 60 r.ż., która zamieszkuje samotnie lub wymaga opieki innych osób ze względu na stan zdrowia psychicznego lub inne schorzenia uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie codziennych czynności.