Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


„Rowerem w plener”

Zabawa, taniec, śpiew, zabawy towarzyskie połączone z testami z wiedzy o bajkach z naszego dzieciństwa i “questem” po Olszynach.

Gra Badminton również miała swoich zwolenników. Nie zabrakło również piosenek okolicznościowych i tańca „na topie”!

Wydarzenie to miało miejsce dn 06.08.2019 r., w Ośrodku Rekreacyjnym Stowarzyszenia “Włosień”. Imprezę zorganizowała Grupa inicjatywna Klubu Senior+ w Olszynach dla seniorów 60+ Gminy Babice.
Seniorzy przyjechali na rowerach, co wpłynęło dodatnio na poprawę ich kondycji fizycznej. Uczestnicy chętnie włączali się do zabawy.
Przygotowane przez grupę inicjatywną atrakcje, przyczyniły się do miłego, kulturalnego spędzenia letniego popołudnia w plenerze.
“Seniorze, to Twój czas!”

Dziękujemy prezesowi Stowarzyszenia „Włosień ” p. Józefowi Mucha i z –cy p. Bożenie Bajer za udostępnienie Ośrodka, życzliwość i pomoc w organizacji spotkania.

Grupa inicjatywna:

  • Danuta Wójcik – lider
  • Halina Szala
  • Danuta Kaszuba

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego W ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019