Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Relacja z II Kongresu Rad Seniorów

II Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 07.03.2018r.
W dniu 07 marca 2018 r. odbył się w Krakowie II Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, którego organizatorami byli:

  • Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów,
  • Prezydent Miasta Krakowa

oraz organizacje senioralne i środowiska zajmujące się sprawami osób starszych.
Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Tematem przewodnim Kongresu było: „POWSZECHNOŚĆ GMINNYCH RAD SENIORÓW W POLSCE”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu i rządu, władz państwowych, m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VIII kadencji Małgorzata Zwiercan, przewodniczący Komisji  Rodziny i Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP VIII  kadencji  Jarosław Duda  oraz samorządowych, a także przedstawiciele i członkowie Gminnych Rad Seniorów z całej Polski, w tym przedstawicielka Gminnej Rady Seniorów z gminy Babice.
Wszystkie wystąpienia skupiały się na temacie polityki senioralnej: aktywizacja  i wszechstronne wsparcie osób starszych, poprawa ich jakości życia, godne miejsce w społeczeństwie….

Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów, w tym Przedstawiciele Parlamentu RP, Rządu RP, samorządów terytorialnych i środowisk senioralnych, a przede wszystkim przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, skupionych wokół Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,  kierują do całego Społeczeństwa przesłanie:

Fragment przesłania:
W Roku Wielkiego Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w obliczu wielkich i dynamicznych przemian demograficznych, a zarazem w warunkach przeobrażeń kulturowych, społecznych i ekonomicznych, przy starzeniu się społeczeństwa polskiego – z nową siłą, konsekwencją i nadzieją, które przynosić będą rezultaty nie tylko dzisiaj, ale przez następne lata, wspólnie podejmijmy przez wszystkie grupy społeczne oraz przez małe społeczności – rozwiązywanie wszystkich problemów ludzi starszych – nawet tych najtrudniejszych……

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów zostało podpisane 21.08.2015 r., z inicjatywy Rady Krakowskich Seniorów. I Kongres OPoWRS odbył się w Krakowie w dniu 25.04.2016 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rad Seniorów z kilku miast Polski. Celem Kongresu było zintegrowanie środowisk senioralnych, wymiana doświadczeń, a także wypracowanie propozycji inicjatyw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.
Obecnie w Polsce jest 400 Gminnych Rad Seniorów, z czego 25  w Małopolsce.

Pod linkami można obejrzeć zdjęcia i filmy oraz przeczytać informacje na ten temat.

Linki: